Cookie & Privacy

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kunt u lezen op Wikipedia. Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht u toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om uw surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc.

Deze cookies worden tracking cookies genoemd. Deze website maakt GEEN gebruik van dergelijke cookies.

Uw privacy

Bij het invullen van het contactformulier worden uw contactgegevens uitsluitend bewaard voor het reageren op uw verzoek. Uw gegevens, ook niet in geval van een bestelling, worden niet verkocht of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.

Ik (Richard van de Steeg) ben de Functionaris Gegevensbescherming van De Freelance Opticien, en te bereiken via het contactformulier.

Persoonsgegevens die ik verwerk

De Freelance Opticien verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

De Freelance Opticien verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • De Freelance Opticien verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

De Freelance Opticien neemt geen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Freelance Opticien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is het bewaartermijn die verplicht is vanuit wettelijk oogpunt.


Delen van persoonsgegevens met derden

De Freelance Opticien verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Freelance Opticien en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Freelance Opticien wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

De Freelance Opticien neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ons contactformulier.

Contact

De Freelance Opticien®

Apeldoorn, Gelderland
Nederland

T: 06 16 35 95 08

T: 06 16 35 95 08

Contact opnemen

 

Social Media

Tekst: Huys van Schrift

Website: rhinestone66